งานปักเท่ห์ๆลงบนเสื้อช็อปแดงดำ

  งานปักเสื้อช็อป อีกแบบตัวอย่างเท่ห์ๆของทางร้าน

ด้ายปัก3สี  สีขาว สีเหลือง สีแดง 

ลักษณะของเส้นด้ายปัก มันเงา 

ฝีเข็มคมชัดทุกรายละเอียด  

เสื้อช็อปแดงต่อดำตัวนี้เป็นเสื้อสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย

ด้านหน้าปักเหนือกระเป๋าเสื้อช็อป

กำหนดขนาดและระยะห่าง

ให้อยู่ในระยะต่ำแหน่งที่สวยกำลังดี

เห็นโลโก้ชัดเจน

ส่วนด้านหลัง ปักชื่อร้าน แฟนเพจ ที่ปกเสื้อช็อป

กลางหลัง ปักโลโก้ร้าน เต็มกลางหลัง 

ฝีเข็มสวยเฉียบคม  ฝีเข็มเยอะมากปักส่วนหลังนี้

ด้วยขนาด ที่ใหญ่และฝีเข็มแน่นมาก ตัวอักษรสวยคม

เก็บได้ทุกรายละเอียดของด้ายปัก 

สีด้ายปัก สีแดงสดมันเงาปักตัวVสีโดดเด่นขึ้นตัด

ขอบขาวล้อมตัวV

 

ก่อนจะมาเป็นรูปแบบปักบนเสื้อช็อป 

เราจะล่างแบบด้วยกราฟฟิคอาร์ต 

ให้เห็นภาพก่อนทุกครั้งเพื่อปกกันความผิดพลาด

เรามีการวางต่ำแหน่ง 3จุดบนเสื้อช็อป

เพื่อให้ลูกค้า ดูขนาดและต่ำแหน่ง 

 แผ่นทดลองปัก ก่อนปัก ต่ำแหน่งปกเสื้อช็อปด้านหลัง

ปักชื่อ แฟนเพจร้าน

แผ่นทดลองปัก กลางหลังเพื่อเทียบขนาดก่อนลงปักจริง

กลางหลังเสื้อช็อป

 ขั้นตอนสุดท้ายก่อนปักลงเสื้อช็อป

ขนาด ระยะห่าง ต่ำแหน่ง การจัดวาง งานปัก

 

เสื้อช็อปสีเขียวมะนาว สีจี๊ดจ๊าด เท่ห์ๆสุดสวยอีกแบบเป็นที่นิยม 

พร้อมกับออกแบบงานปักฝีเข้ม เส้นด้ายสวยคมกริบ 

โลโก้ ตรอ. เป็นชุดเสื้อช็อปที่ได้ มาตราฐานชุดฟอร์มช่าง  

เป็นงานตัดต่อเขียวต่อดำ งานตัดเย็บลอยตะเข็บ สวยประณีต 

 ส่วนของด้านหลังเสื้อช็อป สเกลปรับขนาดตามความเหมาะสม

ของพื้นที่ในการปักด้วย จะทำให้งานปักมีฝีเข็มที่สวยตัว

อักษรสวยคมกริบๆเลย  เป็นชุดเสื้อช็อปที่ได้ มาตราฐานชุดฟอร์มช่าง